Започва избор на членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето

Покана за избор на членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) разпространи Община Ловеч.


Поканата е от кмета на Община Ловеч на основание чл. 9, от „Процедура за избор на членове на Съвета на децата“, утвърдена от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). С това се обявява начало на процедура за избор на членове на Съвета на децата в Община Ловеч.


На интернет страницата на Община Ловеч е публикувана „Процедура за избор на членове на Съвета на децата“ с Приложения 1, 2, и 3  във формат PDF, имащи отношение към прилагане на процедура на общинско ниво и във формат Word само Приложения 1 и 2 с възможност за попълване. Виж ТУК.


https://www.lovech.bg/bg/sport-i-mladezhki-deynosti/pokana-za-izbor-na-chlenove-na-saveta-na-detsata-kam-zazd


Съгласно чл. 10 от процедурата кандидатите за членове на Съвета на децата изпращат документи за кандидатстване до 24 май на съответната календарна година.


Попълнените формуляри за кандидатстване и мотивационни писма могат да се подават в Център за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ №22 или по електронен път на електронен адрес : ivan.ivanov@lovech.bg.


За координиране на избора на общинско ниво е определен Иван Иванов – главен експерт „Младежки дейности и спорт“ в общинската администрация: тел.: 068 688370; мобилен тел.: 0878 770260.


Община Ловеч, пресцентър


05.04.2022 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com