Започват консултации относно Проект на наредба за изменение на наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Ловеч

Публикувано е  уведомление за провеждане на обществени консултации на Проект на наредба за изменение на наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Ловеч.


На основание чл. 26, ал. 1, 2, 3, ал. 4 в условията на хип. 2, и ал. 5 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 4, чл. 11-13 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Община Ловеч, Кметът отправя покана към гражданите и юридическите лица за провеждане на обществени консултации, чрез изпращане на писмени становища по ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ГАРАНЦИИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ.


В изпълнение на изискванията на чл. 28 от ЗНА, проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 12.10.2022 г., в раздел „Документи“, „Проекти за нормативни документи“, придружен с мотиви, доклад и частична предварителна оценка на въздействието.


Предложения и становища по проекта могат да се изпращат на електронен адрес: kmet@lovech.bg или всеки работен ден в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 до 17:00 часа на 26.10.2022 година.


С Проекта на Наредба за изменение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Ловеч може да се запознаете ТУК


https://www.lovech.bg/bg/proekti-na-normativni-dokumenti/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredbata-za-izgrazhdane-na-elementite-na-tehnicheskata-infrastruktura-i-garantsiite-pri-stroitelstvoto-im-na-teritoriyata-na-obshtina-lovech


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com