Зам.-кметът Цветан Георгиев откри пресконференция по проект за социално включване на хора с увреждания

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Заместник-кметът на Община Ловеч Цветан Георгиев днес откри пресконференция по проект „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч”,  съгласно сключен договор между Община Ловеч и Министерство на труда и социалната политика. Безвъзмездната финансова помощ  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлиза на 499 947, 76 лв.
Процедурата е иновативна по своята същност и дава възможност за реализиране на интегрирани услуги за възрастни и деца с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност да се самообслужват.
Проектът се изпълнява на територията на гр. Ловеч и 34 населени места в община Ловеч с продължителност 20 месеца.
В рамките на проекта се надгражда дейността на съществуващото и функциониращо „Звено за услуги в домашна среда“ към „Домашен социален патронаж“  в Ловеч. Чрез него по иновативен начин се предоставят три вида почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и помощ при комунално – битови дейности. Към звеното са разкрити 46 работни места и то ще функционира 18 месеца от м. януари 2016 г. до м. юни 2017 г. От услугите ще се възползват 175 лица и деца с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване в 34 населени места на общината.
Дейностите по проекта са насочени към подкрепа на процесите на социална интеграция  на лица с увреждания и преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността, както и предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com