Зам.-кметът Христов проведе работна среща с читалищата в общината Работна среща с представители на читалищата в община Ловеч проведе зам.-кметът Венцислав Христов. Пред него читалищните секретари поставиха наболелите си проблеми, най-често свързани с неотложни ремонтни дейности, съобщават от Община Ловеч.

Христов ги увери, че в следващите години на всички читалища ще бъде извършен ремонт, като предстои да бъде изработен механизъм за това. Ще направим всичко в интерес на жителите на града и общината, подчерта зам.-кметът.
На срещата стана ясно, че приоритетно ще се реши проблемът с читалището в кв. Гозница, което реално не разполага със сграда, и с читалището в с. Деветаки, чиято библиотека е настанена в помещение, собственост на РПК, за което вече се искам наем.
За всички конкретни проблеми директорът на дирекция „Образование, култура и туризъм“ Димитрина Дренска поиска становища на читалищните настоятелства, които след това да бъдат обсъдени заедно с ръководството на общината.
След срещата със зам.-кмета секретарите на читалищата продължиха работата си с преразпределение на неизразходените средства от субсидиите за 2015 г. След това Регионалният експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ презентира дейностите на народните читалища в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 г. Според националния план в изпълнение на Стратегията това са дейности, свързани с подобряване на информационното обслужване на читателите чрез използване на центровете и мрежата, изградена по Програма ”Глоб@лни библиотеки“ в читалищата, обновяване и доокомплектоване на компютърната техника в читалищните библиотеки, осигуряване на интернет връзка, подобряване на условията за привличане на всички групи от населението в читалищна дейност за насърчаване на четенето – обновяване на библиотечния фонд на читалищните библиотеки с нови книги за деца и възрастни.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com