Зам.-кметът Венцислав Христов оглави два съвета – по наркотични вещества и по контрол на социалните услуги С решения на общинския съвет от днес зам.-кметът на Ловеч Венцислав Христов бе определен за председател на общинския съвет по наркотични вещества и на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.

И от двете структури бе освободен като председател предишният зам.-кмет Пламен Петков.
Общинският съвет по наркотични вещества е създаден с решение на общинския съвет от април 2011 г. Негов секретар е Нели Патаринска. Днес съветниците записаха в решението си съветът да отчита дейността си пред тях ежегодно с писмен доклад до 31 декември.
Общественият съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги е създаден в изпълнение на Закона за социално подпомагане с решение на общинския съвет от март 2009 г., през февруари 2012 г. е актуализиран съставът му. На заседанието си днес съветниците освободиха като членове Валентина Янкова, д-р Георги Митев, Калинка Мончева и Пенка Николова и определиха новия състав. Секретар е Мая Василева, началник-отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в община Ловеч, а членове – общинските съветници Станимир Стоянов, Нели Читинова и Йовка Тодорова, както и Валерия Баръмова, главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“ в община Ловеч, Цветанка Маринова, управител на Домашния социален патронаж, изпълнителният директор на сдружение „Знание“ Ралица Попова, председателите на сдружение „Закрила“ Мария Недялкова и сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ Весела Цанкова и председателят на областната и общинската организация на Съюза на инвалидите в България Иван Лазаров.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com