Епизоотичната обстановка в област Ловеч е спокойна, няма инфлуенца по домашните птици

Нерегламентирано загробените мъртви патици в Йоглав вече са предадени за унищожаване в екарисаж


Нерагламентирано загробените мъртви патици в с. Йоглав вече са предадени за унищожаване в екарисаж. Това стана ясно по време на заседанието днес на областната епизоотична комисия, свикана от областния управител Виктор Стойчев заради получен сигнал за големи количества загробени мъртви патици и изхвърляне на тор в нерегламентирани сметища в близост до птицевъдни обекти в Йоглав. Преди това Стойчев поиска компетентните органи да извършат проверка по сигнала и да изразят становище.  


Днес епизоотичната комисия реши да се осъществи необходимият контрол за изпълнение на предписаните дейности в тяхната пълнота и в рамките на дадения срок от страна на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Ловеч. По време на проверка, проведена на 21 юни от представители на Агенцията по храните и ДАНС, на собственика на обекта са съставени и актове за установяване на административно нарушение.


Решено бе още да бъде извършван постоянен мониторинг и контрол от страна на ОДБХ върху временното съхранение до обезвреждането на умрели животни и странични животински продукти от регистрирани животновъдни обекти.


По конкретния случай в Йоглав от РЗИ – Ловеч, ще вземат проби от водохващането, което захранва с питейна вода селото и съседното Умаревци, за да се установи има ли влошаване на качеството и да се предпази населението при наднормено съдържание на нитрати и нитрити, ще се изследват и микробиологичните показатели. Резултатите ще бъдат обявени своевременно.


Проблем обаче остава огромното количество  тор, насипана край черен път по протежение на над 300 метра, и така е формирано нерегламентирано сметище. Затова областната епизооотична комисия реши да се свика незабавно заседание на общинската епизоотична комисия към Община Ловеч, по време на което да се разгледа случаят и да се предприемат действия за разрешаване на проблема, след което да се докладва на председателя на областната епизоотична комисия.


На заседанието бе оповестено, че епизоотичната обстановка в област Ловеч е спокойна по отношение на заболявания по животните. Болестта инфлуенца (птичи грип) в момента в България се разпространява по дивите птици, няма случаи по домашни на територията на областта.

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com