Епидемиологичен контрол за периода 17-23 октомври 2022 г.

 Епидемиологичен контрол за периода 17-23 октомври 2022 г.


Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 23.10.2022 г. включително е 123 на 100 хил. население, при 149 на 100 хил. население за предходната седмица. Дори и с леко снижение все още е над 100/100 хиляди.


            В периода 17.10.2022 – 23.10.2022 година включително в област Ловеч са диагностицирани 63 положителни лица, при 87 за предходния 7 дневен период. Диагностицираните са от 7 общини, няма болни от община Угърчин. През седмицата с диагноза COVID-19 няма починали лица.     


Диагностицираните и карантинирани като контактни лица са изолирани и поставени под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-397/17.08.2022 година на Министъра на здравеопазването.


            В периода от 17.10.2022 – 23.10.2022 година включително в област Ловеч са приложени общо 212 дози ваксина, основно бустерни – трета и четвърта доза.           Заболяемостта от остри респираторни инфекции и през тази седмица се задържа на сравнително високо ниво, както през изминалата. За гр. Ловеч заболяемостта е 207,6 на 10 хиляди население, при 210,6 на 10 хиляди.   


Здравен контрол


За периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 53 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Гложене, с. Голям Извор, с. Голяма Желязна, с. Борима, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Дерманци, гр. Луковит и с. Катунец. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. Спазват се противоепидемичните мерки.


Извършена е проверка на индивидуална практика по психиатрия в гр. Ловеч, работеща по Програма за лечение на лица зависими от опиоиди,  лечебно заведение в гр. Летница по повод промяна на обстоятелствата по регистрацията и проверка в МБАЛ Луковит във връзка с Национална програма „Майчино и детско здравеопазване“.


Съставени са 2 акта за установени нарушения на Наредба №27/2005г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба в магазини за търговия с дрехи втора употреба в гр. Луковит.


За периода са извършени 12 проверки на въведената забрана за продажба и употреба на диазотен оксид (райски газ) и пълнители за него на лица под 18 години. Проверени са детски градини, ученически общежития и училища с прилежащите им терени и тротоари. Не са установени нарушения.По Национална програма за профилактика на хронични незаразни болести експерти от РЗИ гр. Ловеч съвместно с ръководството на СУ „ В. Левски“ гр. Ябланица и със съдействието на мед. специалист от съответното училище, проведоха обучение и интерактивни занимания на тема „Злоупотреба с алкохол“ и „Нездравословно хранене“ във връзка  със Световен ден за борба със затлъстяването през м. октомври и месец за борба с алкохола.


В мероприятията се включиха около 40 деца от 5-8 кл.


Сред  учениците от 8 кл. се представи презентация на тема „Да поговорим открито за алкохола“ с последващи дискусия и демонстрация с алкоочила, които симулират ефект на дезориентация, объркване, изкривяване на зрението, намалена бдителност и забавено време за реакции вследствие употребата на алкохол. Учениците влязоха в роля на участници в пътното движение след употреба на алкохол и споделиха своите усещания за рисковете както за тяхното здраве, така и за здравето на околните при употребата на алкохол.


С ученици от 5 кл. се проведе групова работа на тема „Подреждане на пирамида на здравословното хранене“.  Експерти представиха квалификация на различните видове храни, чрез която се постига оптимален здравословен, разнообразен и балансиран режим на хранене, а учениците  сглобиха самата пирамида и подредиха макет от полезни и вредни храни. Анализира се получената пирамида и учениците сами стигнаха до извода кои храни са полезни и кои вредни за тях.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com