Д-р Тихомир Бенев представителят на община Ловеч в комисията за изработване на областната здравна карта Общинският съвет на заседанието си днес определи д-р Тихомир Бенев, член на съвета на директорите на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“, за представител на община Ловеч в областната комисия за изработване на областната здравна карта, съобщават от Общината.

На сесия през септември за представител бе избрана д-р Донка Минкова, тогава прокурист на МБАЛ, но поради промяна на ръководството на болницата (в момента прокурист е д-р Снежина Митова) тя се отказа от участие и днес общинският съвет реши да предложи на министъра на здравеопазването да я освободи от комисията. Въз основа на областните здравни карти в страната, за които министърът на здравеопазването назначава комисии, ще бъде изработена национална здравна карта. По нея ще се определя необходимостта от лечебни заведения за всеки район в страната. Ще се планират потребностите на населението, достъпът до извънболнична и болнична медицинска помощ на териториален принцип.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com