Държавна комисия прие изграденото в област Ловеч оптично кабелно трасе Държавната приемателна комисия, назначена със заповед на дирекция „Национален строителен контрол” прие с Акт 16 изграденото в област Ловеч оптично кабелно трасе Ловеч-Ябланица-Тетевен-Угърчин.

Документите бяха официално подписани на заседание на комисията по искане на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ /ЕСМИС/ за приемане и въвеждане в експлоатация на обект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ – „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Северна България”. Проектът е реализиран след издадено от Областен управител на разрешение за строеж от 25.11.2014 г.
ИА „ЕСМИС“ е директен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“, Операция „Информационна и комуникационна мрежа“ и възложител на строежа. По своята същност проектът е инфраструктурен – изграждане на преносна подземна електронна съобщителна мрежа, която ще създаде връзки на точки от националната информационно-комуникационна система. Той е разработен за територията на четирите общини от областта – Ловеч, Ябланица, Тетевен и Угърчин, като целта му е изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на България.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com