Държавната агенция „Метрологичен и технически надзор” разпореди изпразване на язовир „Черешов дол” Държавната агенция „Метрологичен и технически надзор” разпореди в предписание и даде срок от два месеца за изпразване на язовир „Черешов дол” в Априлци след извършена проверка на обекта на 24 февруари т.г.

Тогава представител на ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Агенцията и представител на РД ПБЗН в Ловеч в присъствието на експерт от Областна администрация са извършили проверка на язовира. Той е с площ от около 15 дка и приблизителен обем от 50 000 м3, строен от някогашното АПК в града.
Язовирът е без собственик. При земеразделянето в средата на 90-те години на бившите собственици на земята неправомерно са издадени скици, което сега затруднява изясняването на собствеността. Становището на юристите от Областна администрация е, че няма пречка язовирът да бъде актуван като общинска собственост, но досега това не е направено въпреки усилията на Областен управител.
Без правно основание водоемът през последните години се стопанисва от местно ловно-рибарско сдружение, което е наблюдавало водния обем и почиствало язовирната стена. От сдружението били осигурили и възможност да се изпуска вода от езерото чрез поставяне на тръба и спирателен кран.
Проверката обаче констатира, че състоянието на язовира не е добро. Преливникът е увреден, а изпускателят не работи. По информация на служител от общината шахтата на изпускателния кран в езерото е дори бетонирана. Има съмнения за просмукване на вода през стената. Язовирът е опасен, тъй като се намира непосредствено над град Априлци и при скъсване на стената може да залее част от града, категорични са експертите. Междуведомствените комисии, назначавани със заповед на Областен управител през последните четири години, определят язовира като потенциално опасен в предаварийно състояние и предписват пълно изпразване на водоема. Тези предписания обаче не са изпълнявани и към м. февруари 2016 г. язовирът е пълен и прелива.
Според Закона за водите „При спор или неяснота относно собствеността на язовир Областен управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика”. Именно затова ДА „Метрологичен и технически надзор” разпорежда изпразване на водния обем.
Списъкът на потенциално опасните язовири в област Ловеч последно е актуализиран през април 2015 г. и в него попадат 25 обекта. От тях единствено язовир „Черешов дол“, е с неустановена собственост, останалите са общински или държавни, като държавните са стопанисвани от „Напоителни системи” – Плевен.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com