Дискусия по метода „Световно кафене“ проведоха ученици от Ловеч Общински съвет понаркотичните вещества /ОСНВ/ и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества /ПИЦ/ организира и проведе поредната дискусия по метода „Световно кафене” на тема „Как влияят наркотичните вещества върху психичното здраве”, съобщи Нели Патаринска, секретар на ОСНВ.

othersМероприятието се състоя на 17 ноември в залата на ПГИТУ-гр. Ловеч,която беше любезно предоставена от г-жа Пенка Драганска-директор на училището. Заедно с учениците от гимназиятав инициативата взеха участие ученици от СОУ“Тодор Кирков“, преминали обучение „Връстници обучават връстници“. По време на “Световно кафене“ младежитеобсъдиха въздействието на наркотиците върху психичното здраве. Те формулираха отговори на въпросите: Как влияят наркотиците върху общото здраве на индивида и върху неговата психика; през какви етапи минава човек след започване на употребата на наркотици в емоционален аспект; има ли разлика между физическо и психическо отказване от наркотици; какви са вариантите на изход от зависимостта на наркотиците; може ли да се приеме, че марихуаната вреди на психичното здраве и защо. На всяко работно място бяха оставени предварително материали на тема психоактивни вещества /ПАВ/, лепило, цветни маркери, вода, сладки.Целта бе да се създаде приятна неформална отмосфера, която да предразположи учениците да работят с по-голямо желание.Темата успя да привлече и да „запали“ младежите. Подтемите според тях са подходящи за дискотиране, защото са атрактивни, интересни и съвременни.Изказаните мнения бяха обобщени.
В последните години се наблюдава засилен интерес на учениците към метода „Световно кафене“за онагледяване на темите свързани с ПАВ. Методът е част от групата на интерактивните методи, които се използват успешно в съвременността за неформално обсъждане и решаване на проблеми и идеи. Историята ни отвежда в Mill Valey, Калифорния през 1995 г., когатоняколкодуши, свързани с бизнеса и науката се събират за обсъждане на открито. Дъждът осуетява плановете им и участниците се разделят на групи, които започват да обменят своите идеи. От 1995 г. „Световно кафене „ се прилага не само в Америка, но и в Европа.В годините методът е доказал своята ефективност.Интерактивният метод има голяма роля при обучението, тъй като учениците сами достигат до идеите.
В Програмата за превенция на употребата на наркотични вещества на ОСНВ и ПИЦ е заложено реголярно да се провеждат дискусии по метода „Световно кафене“ на различни теми свързани с търсенето, разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества, където по ротационен принцип ще взематучастие ученици от всички училища.
Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества /ПИЦ/ Ловеч предлага безплатни консултантски услуги при употреба, злоупотреба и зависимост от алкохол, наркотици и други психоактивни вещества. Гарантирана анонимност./Сградата на Стоматологията, 3 етаж, тел.068/601 367/.
Обърни се към ПИЦ Ловеч за компетентна помощ.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com