Директорът на офисът на НАП – гр. Ловеч даде пресконференция за местните медии На провелата се на 24.11.2015 г. пресконференция, директорът на офиса на НАП в гр.Ловеч – Виктор Стойчев говори за ползите от стартиралата Национална лотария с касови бележки, както и за активността на ловчалии в кампанията, съобщават от пресцентъра на НАП.

Само за последните 4 дни регистриралите се от Ловешка област за участие в лотарията са се удвоили, а регистрираните от тях касови бележки и суми са се увеличили 5 пъти. До момента в сайта на играта kasovbon.bg, профил имат 700 граждани от Ловешкия регион, които са регистрирали  близо 7 000 касови бележки на обща стойност почти 73 хил. лв.
Г-н Виктор Стойчев акцентира върху целите, които си поставя НАП с организирането на лотарията, а именно:
– да се насърчат хората да си искат касовите бележки, като по този начин да се увеличи гражданския контрол върху търговците
– да се постигне образователен ефект – да се осъзнаят причините и ползите да се искат касовите бележки; как изглеждат истинските касови бележки и т. н.
Директорът демонстрира извършването на регистрация в сайта на играта kasovbon.bg и последващо регистриране на касова бележка. Той напомни още веднъж за основните моменти от правилата на играта и наградите, които ще бъдат раздавани. Голямата награда лек автомобил с всички екстри ще бъде изтеглена по Коледа догодина, а дотогава всяка седмица след 20 декември ще се дават смартфон, а всеки месец – 40 инчов смарт 3Д телевизор. Да участва в лотарията може всеки, навършил 14 години, който има профил в сайта kasovbon.bg и регистрирал валидни касови бележки, издадени след 16.11.2015 г. включително. Няма ограничения за вида на покупката, нито изискване за минимална и максимална стойност. Г-н Стойчев обърна внимание, че задължително условие за получаване на награда е участникът да пази хартиено или сканирано копие от фискалния бон, както и да бъдат регистрирани само валидни касови бележки.Отбеляза, че при неиздаване на касови бележки  гражданите могат да сигнализират на телефон  0700 18 700, като сигналите не могат да са анонимни.
Друг акцент от пресконференцията  на директора на ловешкия офис на НАП бе ползването на данъчните облекчения  за деца и за деца с увреждания.Образците на декларациите за ползване на тези облекчения / чл.22в и чл.22г/ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) вече са утвърдени и могат да се намерят на интернет страницата на приходната агенция www.nap.bg. Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2015 г. могат да се ползват с подаването на годишната данъчна декларация за 2015 г. – до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден – Великден) , към която се приложат съответните образци на Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ или Декларация по чл. 22г. ал. 7 от ЗДДФЛ. Те могат да се ползват и чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г.
Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв.  – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Директорът на офиса обърна внимание, че това са суми с които се намалява годишната основа при изчисляване на дължимия годишен данък, а не суми които ще бъдат възстановени или с които ще се намали дължимия данък. На практика сумата, която ще подлежи на възстановяване или с която ще се намали дължимия данък е 20.00 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, 40.00 лв. за две ненавършили пълнолетие деца  и  60.00 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца, а за отглеждане на  дете с  50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 200.00 лв.
Завършвайки пресконференцията си директорът подчерта  усилията на служителите от офиса в Ловеч за стимулиране на фирмите и гражданите към доброволно изпълнение на задълженията им като осигуряване високо ниво на обслужване, информираност чрез прессъобщения, разпространение на брошури разяснения на информационните табла, обаждания по телефона преди предприемане на мерки за принудително изпълнение.Така например от началото на годината през офиса за обслужване са преминали почти 30 000 граждани и фирми при средно време за изчакване 7 минути и средно време за обслужване 9 минути.
Наред с това, обаче спрямо некоректните платци се предприемат всички законови мерки.Една от тях е крайната мярка да се изземе оборотът от търговския обект, която се прилага само в случаите, в които въпреки, че длъжникът разполага с парични средства и значителни обороти, системно не плаща задълженията си за данъци и осигурителни вноски.Само през последните 3 месеца публичните изпълнители от офиса са проверили 6 обекта, като са иззели от каси на длъжници почти 1500.00 лв. Спрямо некоректните регистрирани по ЗДДС лица, които системно не изпълняват задълженията си по закона са започнали по инициатива на органите по приходите 45 проверки за дерегистрация, като вече са дерегистрирани 41 фирми.
В момента се генерират списъци на физическите лица, работещи във фирми със списъчен състав над 100 души, които имат  просрочени задължения към различни институции. След това ще изпратят уведомителни писма до по-големите работодатели, придружени със списък на подчинените им с непогасени публични задължения, които са най-вече към НАП, КАТ, съда и други взискатели. Като първа стъпка за събиране на просрочията, ще се информира и търси съдействие от работодателя на физическото лице, след което ще се пристъпва към запор на трудовото възнаграждение.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com