Демонтажните работи по пешеходната зона в Ловеч са изпълнени на 95 процента

Демонтажните работи по пешеходната зона в центъра на Ловеч са изпълнени почти на
95 процента към днешна дата, съобщи на пресконференция на 29.11.2017 г. Николай
Стоянов, директор на Дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда" в
Община Ловеч. Остават за демонтаж настилките пред Драматичен театър, градската
градина и една малка част от пространството на площад „Г.М. Димитров“.
Заедно с настилките е демонтирана и замазката под тях. Изпълняват се дренажните
отвори, след което ще бъде изпълнена нова замазка за осигуряване на наклон за
отвеждане на водите.
Започнаха и монтажни дейности, като пред хотел „Ловеч“ започна монтирането на
настилка от бетонови плочи – размер 30 х 60 х 5 см. Същите плочи, само че в друга
конфигурация, се монтират и пред ОББ, на площад „Г.М. Димитров“.
Преди монтажните работи на настилка съответно е извършен монтаж на ел.
инсталацията за ел. мрежата за уличното осветление. До четвъртък ще приключат
монтажните части на подземното строене на уличното осветление на площад „Г.М.
Димитров“, след което ще бъде направено и това на комплекс „Космос“. Започна и
монтирането на конструкцията на покрития пасаж на „Космос“, проблемите там
своевременно ще бъдат решени.
Има въпроси от рода – Необходимо ли беше демонтирането на цялата настилка на
пешеходната зона?
Организацията на строителство така е направена, че монтирането започва след като
преди това трябва да бъде изпълнено демонтирането – от хотел „Ловеч“ към Община
Ловеч към пл. „Екзарх Йосиф I“, същото от булеварда, пешеходните зони към ул.
„Търговска“, от ОББ към ул. „Търговска“ и от ул. „Александър Стамболийски“ по
улица „Търговска“ към Общината. Т.е. за всичките пешеходни зони трябва да се тръгва
от крайните улици, да се върви към ул. „Търговска“ и след това да се приключи нас
площад „Екзарх Йосиф I“. Затова навсякъде е махната настилката, за да може да се
осигури фронт за работа, да може да се осигури възможност на машините да
маневрират, да се движат, да доставят материали и съответно да не се допуска
движение на техника по вече готови настилки.
Изпълнени са и част от строителните работи по двата фонтана. Единият е нов кръгъл
фонтан пред театъра, като сегашният стар фонтан ще бъде демонтиран. Ще има зелена
площ и ще бъде направен изцяло нов фонтан. Ще има още един нов фонтан тип
„Тунел“ на ъгъла на зелената площ на дом „Преслав“ и ул. „Търговска“.
Като начало те ще бъдат захранени от водопроводната мрежа на града, впоследствие
ще бъде включено допълнително захранване от независим водоизточник. Предстои още
доста работа, постоянно излизат нови проблеми, които своевременно се решават.
Линейният график на проекта се изпълнява към момента точно. Надяваме се и полагаме
усилия така, че предсрочно да бъде завършен обекта, обобщи Николай Стоянов.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com