Двучасов дебат за актуализацията на Генералния план за организация на движението В началото на седмицата в салона на Община Троян се проведе обществено обсъждане по темата: „Актуализация на Генералния план за организация на движението (ГПОД) в гр. Троян”.

GPOD2Разискваните въпроси предизвикаха интереса на общински съветници, началника на полицията гл. инсп. Ичев, с който кметът започна съвместна кампания „Пътна безопасност“, представители на бизнеса в града, директори на детски градини и учебни заведения, граждани.
Кметът на Общината откри общественото обсъждане и направи обзор на дейностите до момента, а проектантите на ГПОД от 2004 г., инж. Любомир Георгиев и инж. Любка Николова, представиха основните промени по ГПОД пред участниците в дискусията. Актуализацията на ГПОД е етап от активната работа, провеждана от Община Троян през последните няколко месеца, по организацията на движението. „Достатъчно сериозен повод за всички тези действия е фактът, че през тази година Троян загуби две деца. Това, че инцидентите не се случиха на територията на общината по никакъв начин не може да ни успокоява.“, сподели кметът г-жа Михайлова. Община Троян започна процеса по актуализация с анкети към гражданите, които дефинираха най-конфликтните зони в града и очертаха няколко проблема: темата каруци, рискови кръстовища и темата висока скорост. Вариант на актуализирания план беше обсъждан както в Комисията по безопасност на движението, така и с Полицията. Започва един процес, който ще предизвика доста напрежение сред гражданите, но трябва да се случи именно заради безопасността на всички.
GPOD3Инж. Георгиев обърна внимание на присъстващите, че ГПОД цели създаване на оптимален режим на движение на пътните превозни средства, спиране, паркиране, както и движението на пешеходците по изградената улична мрежа. Всеки един ГПОД има давност 5 години. „Чест прави на Община Троян фактът, че възлага актуализацията на този план. Малко са общините, които към момента имат актуален план за организация на движението“, сподели инж. Георгиев. През месеците август и септември бяха извършени преброявания на 18 възлови кръстовища в града. Резултатите показват, че трафика в Троян е нараснал и към днешна дата градът е с много висока степен на моторизация – 707 превозни средства на 1000 жители, при средно за страната 400/ 1000 ж. Преброяването установи две кръстовища с изчерпана пропускателна способност – кръстовищата при „Вила Ванна“ и при улиците „Радецки“ и „Христо Ботев“. За първото е установено, че в едната посока са преминали 800 леки коли, за периода на преброяване, при пропускателна способност на една лента – 600. Това е ясна индикация за нужда от промяна. При второто кръстовище натоварването е от 700 леки коли, отново над допустимите.
Инж. Николова показа промените върху схемите, касаещи класификация на съществуващата улична мрежа и сигнализацията със знаци, транзитно движение и указателни табели, товарно движение, предимства и посочност, режими на движение и масов градски транспорт, спирки и пешеходни пътеки. Схемите са публикувани на страницата на Община Троян. В дългосрочен план стремежът на общината, каквато е и препоръката на проектантите, е изместването на републиканския път II-35 по източния бряг на р. Осъм.
В хода на дискусията бяха изведени няколко основни идеи, около които се обединиха експерти и граждани. Проучванията показват, че на кръстовището при „Вила Ванна“ трябва да бъде изградено кръстовище за кръгово движение, а най-целесъобразно е на кръстовището при улиците „Христо Ботев“ и „Радецки“ да бъде поставена светофарна уредба. Предстои ограничаване скоростта на движение  във всички жилищни комплекси, както и в районите на детските градини и учебни заведения. 13 е броят на повдигнатите пешеходни пътеки, които предстои да бъдат изградените в съответствие с актуализирания ГПОД. Разширява се обхватът на  забрана за движение на каруци. Оживена дискусия предизвика и въпросът за посочността на ул. „Стара планина“, за която експертите се обединиха около идеята, че трябва да бъде еднопосочна. Предстои до 15.12.2015 г. да бъде представен окончателният проект на актуализирания ГПОД.
В края на обсъждането г-жа Михайлова благодари на всички, които в продължение на два часа даваха своите предложения и пожела с новата година Троян да има една по-добра организация и по-голяма сигурност за жителите и най-вече за децата. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“ в Община Троян

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com