Две нови точки влизат утре за деветото заседание на Общински съвет – Ловеч Две нови точки влизат по бързата 24 часова процедура в дневния ред на утрешното деветото заседание на Общински съвет - Ловеч, съобщи неговият председател Петър Цолов

Както е известно, на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  председателят свиква  заседанието  на 31 март  /четвъртък/ 2016 г. от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч. Така проекто-дневният ред вече от 39 става с 41 точки. Едната нова точка е за Решение за участие  на кмета на Общината в заседанието на Асоциацията по ВиК, на обособената територия, обслужвана от „В и К“ АД – Ловеч, както и начин за гласуване. Заседанието е насрочено за 28.04.2014 г. Предложението е внесено от председателя Петър Цолов. Втората точка е за Предложение за избиране на представител на Община Ловеч за общото събрание на „В и К“ АД – Ловеч,  за 21.04.2016 г. Вносител е кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com