Две деца от Тетевен предложенията на област Ловеч за членове на Съвета на децата

Две деца от Тетевен са предложенията на област Ловеч за членове на Съвета на децата. Това е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата. За членове на съвета може да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години в четири направления – членове на училищни форми за самоуправление; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, потребители/доброволци в социални услуги за деца; индивидуални кандидатури.


Номинираните от област Ловеч са 15-годишни ученички в СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен – Ралица Маринова и Еника Янкова. Ралица кандидатства в направление членове на училищни форми за самоуправление, а Еника е инвидивидуална кандидатура. Те са утвърдени съгласно правилата за провеждане на избор от нарочна общинска комисия.


Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на три нива – общинско, регионално и национално. При спазване на сроковете областният управител разпространи до всички осем общини механизма за участие в процедурата за избор на членове. Кандидатури са постъпили само в община Тетевен и община Троян. В Троян комисията не е допуснала кандидата до участие заради непълни документи и навършени 17 години. Така областният управител предлага за националния етап на процедурата двете кандидатури на община Тетевен.


Ралица Маринова е секретар на ученическия съвет в СУ „Георги Бенковски“, активно участва в дейностите по проект „Стъпки заедно“ на Уницеф. В мотивационното й писмо е записано, че притежава добри комуникационни умения и иска да помага на децата и извън училищната общност да са състрадателни, отзивчиви, да не се притесняват да споделят тревогите си, да се учат да се изказват аргументирано и да са инициатори на благотворителни дела. От мотивационното писмо на Еника разбираме, че също е активен участник в дейностите по проекта „Стъпки заедно“, умее да изразява позицията си свободно и аргументирано, иска да работи и извън училищната институция за повишаване на дигитално-медийните компетенции на децата, добър организатор, медиатор и презентатор е.


Предстои до 30 септември на национално ниво да бъде определен представителят на гласа на младите хора от област Ловеч в Съвета на децата.


Уверяваме децата, че тяхното мнение е важно за нас, то винаги ще бъдат чуто и вземано предвид от всички в държавата, ангажирани с гарантирането на правата им, коментира областният управител Виктор Стойчев.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com