Георги Терзийски участва в конференция по проект за развитие на социалните услуги Зам.-областният управител Георги Терзийски и координаторите за област Ловеч участваха в заключителната конференция на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, съобщават от пресцентъра на Областна администрация.

IMG_9382Той е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски социален фонд. На форума бе подчертано, че с реализацията на проекта реално е подкрепена стартиралата в България реформа в областта на социалните услуги, наложила през последните години като основен приоритет деинституционализацията  и промяна в управлението на съществуващите институции за преструктуриране и трансформиране в услуги в общността.
В изказването си Терзийски коментира доброто взаимодействие на Областна администрация и координаторите по проекта за област Ловеч Мариана Николова и Павлина Петрова, представили своя презентация „Планиране и предоставяне на социални услуги на областно ниво”. В резултат на добрата координация са разработени и утвърдени всички документи, свързани с планирането и реализацията на социалните услуги в област Ловеч. Зам.-областният управител препоръча на представителите на управляващия орган по ОПРЧР да съхрани и запази създадения по проекта екип и капацитет от професионалисти.
IMG_9407В област Ловеч в края на юли започна процеса по стратегическо планиране на развитието на социалните услуги за периода 2016-2020. Ангажимент на Областна администрация е разработването на Областна стратегия за развитие на социалните услуги.
Основните етапи, през които следва да се премине, са събиране на информация от общините за рисковите групи и изготвяне и приемане от общинските съвети по места на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги. Следва изготвянето на областния аналитичен доклад за оценка на потребностите от социални услуги, разработване на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Ловеч за периода 2016-2020, съгласуването и с общините и всички заинтересовани страни и утвърждаване от Областен съвет за развитие. Дейностите по изготвяне и съгласуване на стратегическия документ трябва да приключат до края на януари следващата година, а през февруари той да бъде утвърден на областно ниво и общините да изготвят общинските стратегии. До края на април 2016 г. общините следва да представят в Агенция „Социално подпомагане”  годишния план за развитие на социалните услуги за изпълнение на Общинската стратегия.

IMG_9405 IMG_9432

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com