Георги Терзийски: Бизнес и образование да се срещнат преди формиране на план приема за следващата учебна година Необходим е нов подход и е крайно време бизнес и образование да се срещнат преди формиране на план-приема за следващата учебна година от общините

Трябва да се сложи край на формалното разглеждане на този въпрос и ние сме решени да го направим. Това заяви днес в началото на заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Ловеч зам.-областният управител Георги Терзийски, който председателстваше заседанието. За участие в него бяха поканени директори на училища и представители на бизнеса. Форумът се проведе в присъствието на областния управител Ирина Митева.
По думите на Терзийски като водещи икономически отрасли за областта се очертават дърводобивна и дървообработваща промишленост, производството на мебели и офис оборудване, производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение, производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини, фармацевтични продукти, производството на хранителни продукти,  шивашка промишленост, цименто произвоство, преработване на животинска продукция, туризъм, селскостопански сектор. Частният сектор заема 98 % от преработващата промишленост.
На заседанието стана ясно още, че най-много заети лица има в отрасъла „Производство на мебели». Броят на работещите там се увеличава и към момента е около 20%. На второ място с тенденция към разширяване на относителния дял се нарежда отрасълът „Производство на хранителни продукти”, а отрасълът „Производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло, производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях” заема трето място по брой на заетите лица.
Всичко това предполага в средните училища в област Ловеч да се обучават кадри за тези производства, да се провежда качествено обучение, подчерта Терзийски.
Преди да се разгледа план-приемът, който началникът на Регионалния инспекторат по образование Еленко Начев представи, бяха изнесени данни от Регионалната служба по заетостта за пазара на труда в област Ловеч за 2015 г. Най-много свободни работни места са обявявани за професиите шивач, машинни работници в дървопреработването, оператори на металообработващи машини, готвач и помощник готвачи, сервитьор и барман, стругар, строител, шофьори и водачи на селскостопански машини.
След направения обзор на нивата на безработица в област Ловеч и нуждите на бизнеса, бе представен план-приемът за учебната 2016-2017 г.
В област Ловеч след 7 клас прием ще извършат 12 училища, като общият брой на заявените паралелки е 28 – 20 профилирани и 8 професионални, за общо 728 деца, като завършващите са 1124.
След завършено основно образование ще се извърши прием в общо 30 паралелки, като от тях 24 са професионални, 5 профилирани и една непрофилирана. Общият брой на завършващите е 695, а планираните ученици за прием в 9 клас, съгласно заявения държавен план-прием от училищата в областта са 725.
Активно в дебата се включиха и представителите на местния бизнес. Всички те се обединиха около тезата, че промяната в подхода е крайно необходима, че трябва да се осъществи ефективна комуникация между бизнес, родители и училище, да се работи за повишаване качеството на обучението, да се проучват непрекъснато потребностите на пазара на труда. Стана ясно, че бизнесът е отворен за осигуряване на стипендии, но трябва да се намери юридическа форма.
Предложеният план-прием за учебната 2016-2017 г. бе съгласуван, предстои да бъде защитен пред Министерство на образованието и науката.
Участниците в заседанието се договориха изготвянето на план-приема за учебната 2017-2018 г. да протече по обратен ред. Първо да се направи анализ на пазара на труда по общини, после да се срещнат бизнеса и средните училища и едва тогава да се предлагат специалности и паралелки. А накрая всяко училище да защити предложението си. Това предвижда и влизащият в сила Закон за предучилищното и училищно образование.

IMGP8571 IMGP8574  IMGP8580 IMGP8595

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com