В Община Ловеч патронажна грижа се предоставя на 187 потребители

В Община Ловеч патронажна грижа се предоставя на 187 потребители. Това стана ясно на 25.07.2022 г. на информационна среща, проведена в залата на Областен информационен център Ловеч в Барокови къщи. Срещата е в рамките на проект „Патронажна грижа + в Община Ловеч”, Договор № BG05M9OP001- 6.002-0130 от 25.05.2021 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.


След подписано допълнително споразумение през месец май тази година между Община Ловеч и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + Компонент 2”, проектът бе удължен с още 6 месеца (до 04 декември 2022г.).
       В началото на събитието кметът Корнелия Маринова заяви, че Община Ловеч продължава активно да развива социалната си политика и да търси възможности за предоставяне на подкрепа за най-нуждаещите се, като този проект е пример в това отношение. Ръководителят на проекта Цветанка Маринова направи презентация на дейностите по проекта. Той се изпълнява в две направления: По Направление 1 – „Патронажна грижа“ се  предоставя помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти:  медицински сестри, социални асистенти, психолог, шофьор и сътрудник „социални дейности“. До момента патронажната грижа е предоставена на  187 лица и включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и др. От такава подкрепа се възползват лица, попадащи в обхвата на следните целеви групи: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване; лица над 54 год., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рискови групи за заразяване с COVID-19.


В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, също  продължават досегашните дейности, включващи осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги; осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране). Тези дейности са насочени към потребителите и заетите лица в социалните услуги делегирани от държавата дейности.


По двете направления на проекта са назначени общо 76 лица – 75 на трудов договор и един на граждански договор. 
За продължаването на проекта Общината получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 438 982,50 лв.,  с което общият бюджет на проекта стана 1 325 230,18 лв.


В заключение Цветанка Маринова изрази убеждението си, че в началото на месец декември проектът ще приключи успешно, постигайки ефективно заложените цели.


Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com