В Ловеч стартира превантивна програма „Без дрога на пътя!“

Превантивно-информационен център /ПИЦ/ за борба с наркотичните вещества като действащо звено към Общински съвет по наркотични вещества в Ловеч стартира Превантивна програма „Без дрога на пътя“ в СУ „Тодор Кирков“ с участието на ученици от 11 и 12 клас. Инициативата се осъществява от експерти на ПИЦ Ловеч в партньорство с ОДМВР в лицето на Румяна Еврева и Ивелин Попов – инспектори от Детска педагогическа стая към РУ – Ловеч, и Пламен Симеонов – служител от сектор „Пътна полиция“.        


Учениците са запознаха с влиянието на различните психоактивни вещества върху когнитивните способности и в частност върху уменията за шофиране; какъв е процесът на установяване на употреба на наркотици по  време на шофиране; наказателно-правни последици при шофиране след употреба на наркотици.


Проведе се дискусия, в която младежите задаваха въпроси и споделиха своите емоции относно темата. На учениците са предоставиха  превантивно-информационни материали „Употребата на наркотици и шофиране“. В последствие се проведе разговор с педагогическия съветник и класните ръководители  по въпроси, свързани с търсенето и разпространението на наркотични вещества, в процес на това се оформиха съвместни инициативи за в бъдеще. 


Основната цел на програмата „Без дрога на пътя“ е развиване на личната социална и гражданска отговорност сред учениците, като подход за преодоляване на рисковите фактори от злоупотреба с наркотични вещества и шофирането под въздействие на психоактивни вещества. Целева група: ученици от 11 и 12 клас.


 Място на реализация: Програмата се реализира в образователните институции в град Ловеч  в рамките на часа на класа. Призивът на организаторите е за разумно шофиране „На пътя животът е с предимство“.


Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com