В Ловеч се въвежда специален режим за кооперативните и фермерските пазари


Въвежда се организация от типа  „магазин на открито“ и то само в сряда, за времето от 7.00 до 14.00 часа


С решение на Общински оперативен щаб за превенция и ограничаване на разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч от 9.03.2020 г. беше въведена мярка за ограничаване провеждането на традиционния пазарен ден в сряда, до отшумяване на заболяването.


Със Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването се въвежда специален режим за организация и функциониране на кооперативните и фермерски пазари, като се разпорежда преустановяване и отмяна на всички допълнителни ограничения, въведени от органите на местната власт.


Днес, 7 април 2020 г., проведохме среща с управителя на „Общински пазари- Ловеч“ ЕООД и обсъдихме възможните начини за изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с цел недопускане на разпространението на коронавируса на територията на нашата община и опазване на здравето на нашите съграждани, и в същото време балансирано осигуряване на възможността за реализиране на продукцията на селскостопанските производители.


Спряхме се на варианта на организация, аналогичен на работата на хранителните и зеленчуковите магазини, т.е. „магазин на открито“ и то само в сряда, за времето от 7.00 до 14.00 часа.


За целта създадохме следната организация за функциониране на фермерския пазар:


1.      Фермерският пазар, като част от района на кооперативния пазар, да бъде организиран в ден сряда за времето от 7.00 до 14.00 ч., като се допускат само местни производители;


2.      Площта на фермерския пазар (това е само част от площта, която се стопанисва от дружеството) да бъде обозначена/заградена с лента, движението да бъде организирано еднопосочно, като входът е от вътрешната част на пазара, а изходът е на ул. „Осъмска“;


3.      Входът и изходът се обозначават с табели, като на входа се поставят указания за спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите и клиентите;


4.      Всички продавачи да ползват лични предпазни средства – маски и ръкавици и да бъдат запознати срещу подпис и прилагат стриктно Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на Директора на РЗИ – Ловеч, като контролът се осъществява от служители на „Общински пазари- Ловеч“ ЕООД;


5.      За предлаганите плодове и зеленчуци продавачите да осигурят найлонови пликове, торбички или ръкавици, с оглед намаляване риска от замърсяване на продукцията; продавачите да информират клиентите, че продуктите преди да бъдат използвани трябва да бъдат добре измити;


6.      Служители на „Общински пазари- Ловеч“ ЕООД, подпомагани от служители на Община Ловеч да осигурят контролиран достъп на клиенти в охраняваната зона – фермерски пазар;


7.      За нарушаване на Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на Директора на РЗИ – Ловеч или други противоепидемични мерки ръководството на „Общински пазари – Ловеч“ ЕООД незабавно да сигнализира служителите на отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч.


Община Ловеч разчита на отговорното поведение на гражданите и търговците и препоръчвам на всички да спазват противоепидемичните мерки, да носят маски и ръкавици, да спазват нормативно определеното разстояние, да изготвят предварителни списъци на покупките и максимално бързо да напуснат зоната на фермерския пазар.


Приканват се всички да спазват указанията на служителите от вход до изход на охраняваната зона.


За спазване на разпоредбите в района на пазара се грижат служителите на дружеството и служители на отдел „Контроли сигурност“ на Община Ловеч.


Бележка: Снимката е архивна.


Община Ловеч, пресцентър


07.04.2020 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com