В Ловеч допълниха наредбата за прием в детските градини заради децата на 4 години

Тъй като от 01.01.2021 година предучилищното образование е задължително за децата, които навършват 4-годишна възраст за 2020/2021 и следващите учебни години, в Ловеч общинските съветници приеха Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч“. Решението бе прието на заседание на 25.11.2021 г. с 31 гласа „За“,  без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“.


Община Ловеч е осигурила условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съгласно с §17 на преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование .


За прилагането на приетите промени не е необходимо изразходването на допълнителни средства от бюджета на Община Ловеч.


Промените са за да се избегне противоречието и да се постигне синхрон между разпоредбите на подзаконовия нормативен акт и нормативни актове от по-висока степен.Община Ловеч, пресцентър


25.11.2021 г.

Lovech News Image

Сподели

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com