Възможности за стипендии на студенти от ромски произход бяха представени в Областна администрация

Ромски образователен фонд /РОФ/ представи стипендиантски програми, насочени към студенти от ромски произход на заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/, проведено на 19 април в Областна администрация. То бе открито и ръководено от зам.-областния управител Драгомир Кавалски, който приветства присъстващите от името на областния управител Пенка Николова, председател на ОССЕИВ.
По време на работната среща Орлин Орлинов – представител на Ромски образователен фонд към Институт „Отворено общество”, акцентира на възможностите за финансиране чрез стипендии на студенти от ромски произход. Той подчерта, че към момента от представители на област Ловеч има слаб интерес към техните програми.
Орлинов се спря на няколко акцента – РОФ може да подкрепя един и същи кандидат по време на цялото му следване, но не повече от 8 години, както следва: една бакалавърска програма в продължение на най-много 4 години при интегриран модел на обучение или най-много 3 години по Болонската система, както и по една магистърска програма и една докторска степен. Кандидатства се в два етапа – първи – подаване на онлайн формуляр, като крайният срок за Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Унгария и Косово е 11 май 2017 г., и втори – потвърждаване на записаната академична година, като крайният срок е есента на 2017 г., като конкретните дати за всяка отделна страна ще бъдат съобщени от РОФ само на кандидатите, одобрени за втория етап.
Орлинов подчерта, че кандидатите трябва да отговарят на определени условия – да заявят открито ромския си произход, да бъдат студенти или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина или държава на местоживеене през академичната 2017-2018 г. Те трябва да представят и пълен и съответстващ онлайн формуляр за кандидатстване преди изтичане на крайния срок по Програмата. Важно е да се знае, че студенти от ромски произход, които следват задочно за магистърска или докторска степен също могат да кандидатстват за стипендии от РОФ.
На заседанието бе коментиран и мониторинговият доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите за 2016 г. Резюме бе представено от Христо Троански, младши експерт в Областна администрация.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com