Във връзка с множество запитвания към РЗИ-Ловеч относно мътната вода, течаща от крановете на потребителите, информираме следното:

РЗИ-Ловеч е извършила пробонабиране от питейна вода при крайни консуматори от четири пункта в различни райони на гр. Ловеч, съгласно обща мониторингова програма с ВиК-Ловеч. Извършено е пробонабиране и от водоизточника за Ловеч – речно водохващане с. Черни осъм.

Пробите се изпитват по физико-химични и микробиологични показатели, съгласно Наредба №9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Анализът на резултатите ще бъде готов до 72 часа, за което, както и за предприети действия по компетентност, своевременно ще бъде изготвена информация до медиите.

РЗИ-Ловеч

05.09.2022 г.

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com