Вече шест училища в Община Ловеч са иновативни

Шест от училищата в Община Ловеч са включени в списъка на иновативните училища в Р България за учебната 2022/2023 година. Списъкът е приет с решение № 601 на Министерски съвет от 17 август.


Профилираната природо-математическа гимназия е иновативно училище вече шеста поред учебна година. ОУ „Васил Левски“ – Ловеч и Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ са в този списък за пети път, а СУ „Тодор Кирков“ е за втора поредна година. Новите попълнения за 2022-2023 са ОУ „Христо Никифоров“ (на снимката) и Професионалната гимназия по механоелектротехника.


ППМГ участва с проект „Иновативно училище“, който дава възможност за гъвкави форми на преподаване, включително индивидуално преподаване и учене, кооперативно учене и онлайн преподаване и приложен проектно-базиран образователен процес в STEM профилите. Целта е създаване на удобна технологична среда, в която учителят и учениците лесно да използват дигитализирано учебно съдържание и други дигитални ресурси. От дисциплинарно насоченото обучение се прави плавен преход към интердисциплинарна интеграция, която впоследствие да предложи трансдисциплинарно интегрирано преподаване. Разчита се на STEM центъра, в който постепенно ще се налагат нововъведения в преподаването и интегриране на уроци, а в последствие и интегрирани модули от учебно съдържание.


ОУ „Васил Левски“ – Ловеч от учебната 2018/2019 развива образователния процес чрез включване ресурсите на образователни платформи  в комбинация с таблет за всяко дете. Използват се методи за активно учене – работа по проекти, работа в екипи, игрови методи и др., както и мобилности за обмен, популяризиране и мултиплициране на иновативни практики и продукти.


НПГВМ работи по проект „Иновации в действие“ на тема „Техници под контрол- симбиоза между две професии“, с което се цели взаимодействие между 2-те професии и прилагане на добри практики, чрез съчетаване на различни предмети в един урок.


СУ “Тодор Кирков” е иновативно училище от 2021 г. Името на иновацията е “Професия и роден град – мечти и идеи”.  Продължителността е две години. Проектът осигурява условия за ранен професионален избор, като учениците ще бъдат ефективно консултирани във връзка с кариерното им развитие.


Иновативният проект изгражда представа и убеденост сред учениците от пети и шести клас, че привлекателността на дадена професия се влияе силно от привлекателността на образованието, чрез което се придобива.


ОУ „Христо Никифоров“ за първа година  ще работи по реализацията на проект  „Природата – това сме ние“ за 4 и 5 клас. Той ще се реализира във факултативни учебни часове „Грижа за природата“, в клубове „Екология“ и „Дигитална математика“, както и в часовете от общообразователната и разширената подготовка.


Иновацията залага на STEM интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, които ще допринесат за повишаване на интереса на учениците към природните науки, математика, география и икономика, компютърно моделиране и информационните технологии. Преминаването от пасивно към активно учене значително ще повиши мотивацията на участниците и ще ги мотивира да изградят своя гражданска позиция.


ПГМЕТ предлага иновация благодарение на проекта по НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Училището разполага с необходимата база, както и с придобита професионална квалификация на преподавателите. Въвежда се нов учебен предмет “Вградени системи”, състоящ се от два модула, който ще се изучава в две последователни учебни години. На учениците от 10 клас, специалност “Автотранспортна техника”, се предлага модул “Схемотехника” – теория, а за 11 клас – модул “Развойна среда Arduino”- учебна практика.


Иновативното обучение  развива творческото и критическо мислене в учениците, като повишава успеха им.


Община Ловеч, пресцентър


30.08.2022 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com