Близо 975 000 лв идват в област Ловеч по схема „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”

Близо 975 000 лв идват в област Ловеч по схема „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Това стана ясно на проведеното днес заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. Те ще бъдат разпределени между работодатели, заявили желание да наемат трайно безработни, по определени критерии.
Разпределението на предоставените средства по области също е на база критерии – равнище на безработицата; регистрирани безработни над 29 години; заявени свободни работни места от работодателите на първичния пазар на труда.
Заседанието бе водено от зам.-областния управител Георги Терзийски, председател на комисията.
На 16 май т.г. Агенцията по заетостта стартира повторно схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. По тази схема всеки работодател от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите от Закона за общинската собственост можеше да заяви своите потребности за наемането на работници.
Приоритетните целеви групи са безработни лица с основно или по-ниско образование; продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеци; безработни лица на възраст над 54 години.
Максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на един работодател, е шест.
За лицата от трите приоритетни целеви групи се осигуряват разходите за трудови възнаграждения до 12 месеца – при покриване на 100% от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.
Със заповед на областния управител Ирина Митева на свое заседание комисия е извършила предварителен преглед и оценка на постъпилите в Дирекция „Бюро по труда” – Ловеч общо от областта 200 заявки. Това е на база методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.
В резултат на извършената оценка и на базата на получените точки, Комисията по заетост класира и предлага за финансиране 32 работодатели.
Комисията по заетост състави и резервен списък на работодатели, подали заявки по процедура „Обучения и заетост”, за които не е достигнало финансиране.
Предложенията бяха гласувани и приети на заседанието.
Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа.
В първия етап, който стартира на 16 май т. г., е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Средствата са разпределени на квотен принцип между областите в страната до изчерпване на финансовия ресурс на база на определените критерии.
Във втория етап на заявилите участие безработни над 29 години ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.
Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.DSCI1975 DSCI1977 IMGP9967 IMGP9977

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com