Без жалби и сигнали по административното обслужване в област Ловеч

Няма постъпили жалби и сигнали, касаещи административното обслужване в териториалните звена на централната администрация, специализираните териториални администрации и общинските администрации в област Ловеч. Това сочат резултатите за първото тримесечие на годината от осъществения контрол от страна на областния управител върху дейността по административно обслужване. Информация за това е подадена от 29 структури. Предстои обобщаване на резултатите за второто тримесечие.


В областната администрация е направен и преглед на собствените образци за предоставяне на стандартизирани услуги, публикувани на сайта на администрацията, и съответствието им с тези в Административния регистър. Дейността е във връзка с изпълнение на плана за подобрения в рамките на внедряване на системата за управление на качеството CAF. Не са констатирани несъответствия, заявленията отговарят на изискванията на Наредбата за административното обслужване.


Няма и върнати или оспорени от страна на областния управител решения на общинските съвети, касаещи административното обслужване.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com