БАБХ установи нерегламентирано загробване на голям брой мъртви птици в животновъден обект в Ловешко

В резултат на извършена съвместна проверка от органите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), ДАНС и МВР на животновъден обект в с. Йоглав, обл. Ловеч, е установено нерегламентирано загробване на голям брой мъртви птици.


Предприети са съответните действия по компетентност с цел ограничаване на рисковете за екологичната сигурност, както и на мащабно разпространение на заразни и паразитни болести.


На собственика на животновъдния обект ще бъдат съставени актове за административни нарушения и предписания за отстраняване на несъответствията, както и ще бъдат уведомени компетентните институции за случая. Обектът ще подлежи на усилени проверки за спазване на нормативната база.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com