Административният съд отхвърли жалбата на КНСБ срещу заповедта на областния управител за изземане на владян имот в Троян

Административният съд в Ловеч отхвърли оспорването от страна на КНСБ на заповед на областния управител за изземане на владян имот в Троян. Това е видно от решение на съда от 4 август т. г., изпратено на областния управител.


Обжалваната заповед е от август м. г., с нея инж. Светослав Славчев разпорежда да се изземе от КНСБ имот, частна държавна собственост, на ул. „Г. С. Раковски“ 1 – бивш клуб за синдикална дейност. Причината – имотът се владее без правно основание и се ползва не по предназначение. Фактическа проверка миналата година установява, че там функционира питейно заведение – бар-клуб „Библиотеката“, което е в противоречие със Закона за държавната собственост. Областният управител е воден още от мотива, че за да бъде налице законово предоставяне за ползване на имот, частна държавна собственост, на синдикална организация, е необходимо да се изпълни законова процедура, която да приключи със сключване на договор между областния управител и представители на съответната организация, а такъв няма.


И съдът изтъква, че към момента на издаване на заповедта за изземане е водена дълга кореспондеция между областния управител и президента на КНСБ – близо две години, като за този период синдикалната организация не е изпълнила изискванията за учредяване право на ползване, както повелява правилникът за приложение на Закона за държавната собственост. Съдът приема още, че към момента на издаване на обжалваната заповед имотът се владее и държи без основание и се използва не по предназначение, тъй като е установено, че още през 2017 г. от КНСБ са сключили договор с търговско дружество (което не е част от синдикалната структура) и са предоставили правото да се ползват работните помещения за срок от пет години. Така КНСБ е нарушила правилника за приложение на Закона за държавната собственост, който забранява предоставените помещения на синдикатите да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване.


Решението на Административен съд – Ловеч, подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд.


Със същите съображения областният управител разпореди в друга заповед от август м. г. и изземане от КНСБ на имот в Ловеч, частна държавна собственост, също владян без валидно учредено право на ползване и част от него отдаден под наем на трето лице за осъществяване на търговска дейност – на бул. „България“ 10. За този имот заповедта също е обжалвана, но в хода на съдебното дело за административната част от имота е постигнато споразумение и сключен договор по реда на Закона за държавната собственост за безвъзмездно ползване. За другата част от имота, предоставена от синдиката на търговското дружество, КНСБ оттегли жалбата си и делото бе прекратено. И имотът остана под управление на областната администрация.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com